Hľadaj: 

 

Kontakty

Sídlo firmy

SOC TRADE, s.r.o.
Levická 72
949 01 Nitra

Prevádzka firmy

SOC TRADE, s.r.o.
Akademická 4
949 01 Nitra

Kontakt a fakturačné údaje

Tel./Fax: +421 37 6534 579
e-mail: office@soc-trade.sk
www: http://www.soc-trade.sk/

Konateľ: Ing. Jozef Urbaník (mobil: 0905 712 026)
IČO: 36 551 457
IČ DPH: SK2020154741
Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s. (číslo účtu: 4220278408/3100)